Kalendarz  roku  szkolnego  2020/2021

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
1 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe: 18-29 stycznia 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6  kwietnia 2021 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2020r. (niedziela)

11.11.2020r. (środa)

01.01.2021r (piątek)

06.01.2021r. (środa)

01.05.2021r. (sobota)

03.05.2021r.(poniedziałek)

3.06.2021r. (czwartek)

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

(propozycja)

2.11.2020r. (poniedziałek)

4-5.01.2021r. (poniedziałek i wtorek))

30.04.2021r. (piątek)

4.06.2021r.(piątek)

 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021r.