Kalendarz  roku  szkolnego  2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
3. Ferie zimowe: 10-23 lutego 2020 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2020 r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2019r. (piątek)

11.11.2019r. (poniedziałek)

01.01.2020r (środa)

06.01.2020r. (poniedziałek)

01.05.2020r. (piątek)

03.05.2020(niedziela)

11.06.2020r. (czwartek)

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 .10.2019r (czwartek)

2.01.2020r (czwartek)

3.01.2020r (piątek)

8.04.2020 (środa)

12.06.2020r (piątek)

 

7. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020r.