Imię i nazwisko

Prowadzone zajęcia (obowiązkowe)

mgr Beata Hornung

język niemiecki

własna kultura i historia Niemiec

 

mgr Ilona Morawiec-Konieczny

 

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

edukacja przedszkolna

 

mgr Małgorzata Kurzyca

edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Zawiślak

język polski

historia

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Grażyna Janiczuk

matematyka

zajęcia rewalidacyjne

edukacja przedszkolna

mgr Joanna Oronowicz

język angielski

mgr Małgorzata Włodarczyk

wychowanie fizyczne

pedagog szkolny

mgr Małgorzata Kozioł

muzyka

biblioteka

mgr Paweł Bechta

religia

 

mgr Andżelika Bechta

 

religia

mgr Julita Olbrych

wychowanie do życia w rodzinie

geografia

mgr Małgorzata Niedbałka

język niemiecki

własna kultura i historia Niemiec

mgr Katarzyna Cichoń

język polski

historia

język angielski

mgr Mariola Kowalczyk

technika

informatyka

edukacja informatyczna

   

mgr Grzegorz Matuszek

biologia

mgr Sonia  Kujawska

edukacja wczesnoszkolna

edukacja przedszkolna

mgr Martyna Dudziec – Paprota

edukacja wczesnoszkolna

logopedia

biblioteka

mgr Karina Kierstein - Lizon

język niemiecki

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Jamer

edukacja przedszkolna

mgr Beata Czerniak

edukacja przedszkolna

 

mgr  Sonia Gorgolik

 

edukacja wczesnoszkolna

edukacja przedszkolna

mgr Dorota Mołdawa

edukacja przedszkolna

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne